මනංකල්පිත

Knock At The Cabin (2023) Sinhala Subtitles

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   ටෙලිග්‍රෑම් හරහාද වීඩියෝ පිටපත් Online නැරඹීමට සහ Download කරගැනීමට හැකියාව ඇත. Telegram නැති අය, ඇප් එක මෙතැනින්  Download කරගන්න..එකතුවන්න අපත් සමග.. HDRip – 250MB – 400MB – 700MB – 720p File ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් Telegram හරහා එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල

Vasantha Mullai (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.2GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.6GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 230MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.2GB HQ HDRip – x264 – 1080p

The Kings Daughter (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   BluRay – x264 – 720p – 800MB BluRay – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   BluRay – x264 – 480p – 450MB BluRay – x264 – 720p – 800MB BluRay – x264 – 1080p – 1.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Oh My Ghost (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.4GB x265 – HEVC   HDRip –

1899 (2022) Complete Season 01 සිංහල උපසිරැසි සමග

Torrent Download   WEBRip – x264 – 720p – 1.3GB – Complete S01   Direct Download   WEBRip – x264 – 720p – 1.3GB – Complete S01   මේ කතාමාලාවේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Brahmastra (2022) Sinhala Subtitles

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 727MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 4.1GB – D Audio HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p –

Bimbisara (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 306MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 306MB HDRip – x264 – SD – 415MB HDRip – x264 – SD – 716MB HDRip – x264 – 720p – 1.5GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 864MB HDRip –

Oke Oke Jeevitham (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 278MB HDRip – x264 – 720p – 1.3GB – Dual Audio   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 278MB HDRip – x264 – SD – 508MB – D Audio HDRip – x264 – SD – 805MB – D Audio HDRip – x264 – 720p – 1.3GB – D Audio HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.1GB –

Vesper (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 797MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 418MB WEB – x264 – 720p – 797MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Alienoid (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 1.3GB WEB – x264 – 1080p – 2.6GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 565MB WEB – x264 – 720p – 1.3GB WEB – x264 – 1080p – 2.6GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න