වික්‍රමාන්විත

Kaithi (2019) Movie Download

Direct Download —————————————————————-   HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..  අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Bad Blood (2023) Movie Download

Torrent Download   WEBRip – x264 – 720p – 900mb WEBRip – x264 – 1080p – 1.8GB    ————————————————————————————————————————- Direct Download   WEBRip – x264 – 720p – 900Mb WEBRip – x264 – 1080p – 1.8GB     මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Tiger 3 (2023) Sinhala Subtitle

මෙම වීඩියෝ පිටපත කැම් කොපියක් වන අතර, නැරඹීමට හැකි පැහැදිළි බවකින් යුක්තය. WEB පිටපත් ආ සැනින් ලින්ක්ස් අප්ඩේට් කරනවා.   Torrent Download   HDTC – x264 – 2.5GB Magnet  /  Torrent HDTC – x264 – 1.2GB Magnet  /  Torrent   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- CAM – x264 – SD – 450MB CAM – x264 – SD – 700MB CAM – x264 – 720p

Gautham Nanda (2017) Movie Download

Magnet Download   HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download —————————————————————- HDRip – x264 – 720p – 1.4GB මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Takkar (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   Magnet Download  —————————————————————— WEB-DL – 720p – x264 – 1.4 GB     WEB-DL – 720p – x264 – 700 Mb   Direct Download —————————————————————- WEB-DL – 720p – x264 – 1.4 GB WEB-DL – 720p – x264 – 700 Mb   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Knights Of The Zodiac (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – 1080p – x265 – 1.9 GB   Magnet  /  Torrent   WEB – 720p – x264 – 1 GB   Magnet  /  Torrent   Direct Download —————————————————————- WEB – 1080p – x265 – 1.9 GB WEB – 720p – x264 – 1 GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Adipurush (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- HDRip – x264 – SD – 400MB HDRip – x264 – SD – 700MB HDRip – x264 – 720p – 1.6GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 3.5GB x265 – HEVC   HDRip

The Flash (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 1.2GB WEB – x264 – 1080p – 2.1GB   Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 600MB WEB – x264 – 720p – 1.1GB WEB – x264 – 1080p – 2.1GB HQ WEB – x264 – 1080p – 4.1GB x265 – HEVC   WEB – x265 – 10bit – 720p –

Fast X (2023) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 900MB WEB – x264 – 1080p – 1.6GB 4K HQ – WEB – x264 – 2160p – 4GB   Direct Download   480p – 720p – 1080p වෙබ් පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 600MB WEB – x264 – 720p – 900MB

Avatar The Way of Water (2022) Sinhala Subtitle

නවතම Original WEB පිටපත් සඳහා යාවත්කාලීන කර ඇත. Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 990MB WEB – x264 – 1080p – 1.7GB 4K WEB – x264 – 2160p – 4.9GB   Direct Download   480p – 720p – 1080p වෙබ් පිටපත් Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට පහත Link එකෙන් එකතුවන්න අපත් සමග.. Request to Join Channel..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 480p – 850MB WEB