හොල්මන්

Kantara (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 708MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 253MB HDRip – x264 – SD – 411MB HDRip – x264 – SD – 708MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.8GB HQ HDRip – x264 – 1080p

The Invitation (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 796MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 384MB WEB – x264 – 720p – 796MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Diary (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   HDRip – x264 – SD – 250MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB   Direct Download   HDRip – x264 – SD – 266MB HDRip – x264 – SD – 437MB HDRip – x264 – SD – 721MB HDRip – x264 – 720p – 1.4GB HQ HDRip – x264 – 1080p – 2.2GB HEVC – x265   HDRip – x265 – 720p – 943MB   මේ

Day Shift (2022) Sinhala Subtitle

Torrent Download   WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB   Direct Download   WEB – x264 – 480p – 438MB WEB – x264 – 720p – 800MB WEB – x264 – 1080p – 1.4GB x265 – 10bit   WEB – x265 – 10bit – 720p – 1GB HQ WEB – x265 – 10bit – 1080p – 2.3GB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි