රුපවාහිනී කතා මාලා

Avatar The Last Airbender S01 (2024) WEBRip Download

Direct Download WEBRip – x264 – 720p – 2.7GB අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Read More »

Shaitan (2023) Complete Season Download

මෙය බහු භාශාමය පිටපතක් බැවින් නැරඹීමේදී Telugu වලට Audio එක වෙනස් කරගන්න. Direct Download   S01 EP (01-09) – x264 – 1.1GB S01 EP (01-09) – x264 – 720p – 2.8GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~ අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Read More »

Aakhri Sach (2023) Complete Season Download

Direct Download   S01 EP (01-06) – x264 – 815MB S01 EP (01-06) – x264 – 720p – 1.7GB ~ පිටපතට අදාල සිංහල උපසිරැසිය ~ අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න

Read More »

Label (2023) S01 Download

Direct Download — 480p ගුණාත්මක බාවයේ පිටපත් —   S01 EP (01-03) TRUE WEB-DL – 480p – AVC – UNTOUCHED S01 EP (04) TRUE WEB-DL – 480p – AVC – UNTOUCHED S01 EP (05) TRUE WEB-DL – 480p – AVC – UNTOUCHED S01 EP (06) TRUE WEB-DL – 480p – AVC – …

Read More »

Bad Blood (2023) Movie Download

Torrent Download   WEBRip – x264 – 720p – 900mb WEBRip – x264 – 1080p – 1.8GB    ————————————————————————————————————————- Direct Download   WEBRip – x264 – 720p – 900Mb WEBRip – x264 – 1080p – 1.8GB     මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතැනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් …

Read More »

HeartBeat (2023) [E01-E16] Complete Sinhala Subtitle

භාගත කිරීමේ පහසුකම් කිහිපයක්ම මෙහි අඩංගු වේ. මෙම පිටපත් සඳහා Zoom.lk වෙතින් ලබා දී ඇති උපසිරැසි ගැළපේ.       Video පිටපත්   පිටපත් සදහා ගැළපෙන උපසිරැසි ලබා ගැනීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Read More »

HeartBeat (2023) [S01 : E05 E06] Sinhala Subtitle

Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 540p – 300MB E05 WEB – x264 – 540p – 280MB E06 x265 – HEVC   WEB – x265 – 10bit – 720p – 380MB E05 WEB – x265 – 10bit – 720p – 350MB …

Read More »

HeartBeat (2023) [S01:E04] Sinhala Subtitle

Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 540p – 350MB x265 – HEVC   WEB – x265 – 10bit – 720p – 480MB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් …

Read More »

HeartBeat (2023) [S01:E03] Sinhala Subtitle

Direct Download   Telegram හරහා Online නැරඹීමට සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට..👇 —————————————————————- WEB – x264 – 540p – 400MB x265 – HEVC   WEB – x265 – 10bit – 720p – 550MB   මේ චිත්‍ර‍පටියේ සිංහල උපසිරැසි මෙතනින් ලබාගන්න..   අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින්අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් …

Read More »