අපරාධචිත්‍රපටිනාට්‍යමයහින්දි

The Kerala Story (2023) HDRip Download

Direct Download

HDRip – x264 – 700MB

HDRip – x264 – 720p – 1.4GB

 

අපි දෙන ලින්ක් සම්බන්දයෙන් යම් ගැටළුවක් ඇතිනම් මෙතැනින් අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න
Facebook Comments
Share your vote!


Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Close